Przekształcenia Spółek

Transformacje i przekształcanie spółek

Kancelaria Corporatio ma na koncie uczestnictwo w przekształcaniu spółek wrocławskich, warszawskich, łódzkich oraz wielu innych, w skład których wchodziły zarówno przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynkach lokalnych, jak i złożone struktury firm notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

Przekształcanie spółek obejmuje szereg procesów prawnych, w tym m.in.:

 • Kompleksowe wsparcie klienta przy doborze odpowiedniego rozwiązania (fuzja, podział, przekształcenie spółek, wniesienie bądź likwidacja spółek), również pod kątem aspektów finansowych.
 • Współpraca z organami finansowymi celem dokonania gruntownej analizy.
 • Opracowanie dokumentów wewnętrznych.
 • Reprezentowanie przed sądem rejestrowym.

 

Przekształcanie spółek handlowych

W przypadku spółek handlowych przekształcenie spółki możliwe jest właściwie na każdy sposób – spółkę przekształcić można z osobowej na inną osobową lub na kapitałową, a spółkę kapitałową można przekształcić na spółkę osobową lub inną spółkę kapitałową. Dodatkowo kodeks dopuszcza także możliwość przekształcenia spółki cywilnej w handlową, przy zastosowaniu odpowiednich przepisów odnośnie transformacji spółek jawnych.

Do działań, jakie Kancelaria podejmuje celem przekształcenia spółki należą:

 • Opracowanie projektu transformacji wraz z załącznikami.
 • Uchwalenie transformacji.
 • Dobór osób upoważnionych do reprezentacji nowej spółki lub powołanie składu jej poszczególnych organów.
 • Uwierzytelnienie statutu spółki przekształconej lub zawarcie umowy.
 • Dokonanie ewidencji przekształcenia poprzez zarejestrowanie nowej spółki i wyrejestrowanie poprzedniej.

Kancelaria z najwyższą starannością dba o to, aby przekształcanie spółek dokonywane było sprawnie i w krótkim czasie. Jest to czynnik szczególnie istotny ze względu na obecnie funkcjonujące na rynku uwarunkowania wymuszające swobodę przepływu kapitału.

Jeśli interesuje Państwa przekształcanie spółek Wrocław to nie jedyne miasto, w którym Kancelaria Corporatio pomaga w tym procesie swoim klientom.

W kwestii jaką jest przekształcanie spółek Wrocław oraz inne duże miasta mają już sporo doświadczeń z naszym udziałem. W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu.

Likwidacja spółek

Nadzór przy likwidacji firm

 
W przypadku spółek kapitałowych, likwidacja spółki jest możliwa do przeprowadzenia wyłącznie poprzez dokonanie odpowiedniego procesu, którego głównym celem jest zabezpieczenie praw wierzycieli.

Jeśli szukają Państwo firmy, posiadającej duże doświadczenie w działaniach takich jak likwidacja spółek Wrocław jest miastem, które posiada prawników szczególnie dobrze wyspecjalizowanych w tej dziedzinie.

Proces likwidacji spółki, który Kancelaria Corporatio proponuje klientom jest w pełni profesjonalny i zgodny z przepisami kodeksu spółek handlowych. Likwidacja spółek trwa aż do wyrejestrowania z KRS i odbywa się z pełnym uwzględnieniem praw poszczególnych wierzycieli.

W przypadku zadania zlikwidowania spółki w porozumieniu z osobami decyzyjnymi w spółce, Kancelaria tworzy bilans rozpoczęcia likwidacji spółki, a następnie składa do Sądu Gospodarczego wniosek o wszczęcie upadłości.

Podczas całego procesu przekształcenia spółki Wrocławska Kancelaria Corporatio podejmuje m.in. poniższe działania:

 • Opracowywanie sprawozdań finansowych, niezbędnych przy procesie jakim jest likwidacja spółek.
 • Nadzór nad zgromadzeniami członków spółki, którzy rozpoczynają proces likwidacyjny spółki.
 • Nadzór nad zgromadzeniami członków spółki, którzy dokonują zakończenia procesu likwidacyjnego spółki.
 • Dokonanie wszelkich koniecznych działań formalnych związanych z rejestrem przedsiębiorców oraz z Monitorem Sądowym i Gospodarczym.
 • Przekazanie informacji o wyrejestrowaniu firmy do odpowiednich organów.
 • Archiwizacja dokumentów firmy przez okres wymagany przepisami prawa.

W sprawach takich jak likwidacje spółek Wrocław, Warszawa, Gdańsk i wiele innych polskich miast przekonało się już do usług Kancelarii Corporatio. Jeśli wciąż posiadają Państwo jakieś wątpliwości, zachęcamy do zadawania pytań.