O nas

KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO CORPORATIO TO WYSPECJALIZOWANA FIRMA PRAWNICZA ŚWIADCZĄCA POMOC NA RZECZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH (OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, SPÓŁEK OSOBOWYCH, SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH, FUNDACJI PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Działalność Kancelarii obejmuje bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców (dedykowany prawnik lub zespół prawników świadczących obsługę u klienta – model in house – wspierany przez zespół prawników kancelarii lub obsługa zewnętrzna), tworzenie opinii prawnych (także przy współudziale osób ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym istotnym w danej dziedzinie), opracowywanie projektów aktów wewnętrznych, umów, porozumień, udział w negocjacjach, koordynacja posiedzeń organów kolegialnych, udział w negocjacjach z partnerami biznesowymi lub ugodowych, opracowywanie i wdrażanie programów motywacyjnych dla kadry menedżerskiej.

Obsługa prawna Kancelarii obejmuje także procesy tworzenia, przekształceń, fuzji i podziału spółek, a także doradztwo w zakresie transferu technologii, komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych, wdrażania innowacji, ochrony praw własności intelektualnej, opracowania struktury organizacyjnej przedsiębiorców i przedsiębiorstw, dokumentacji projektowej, ochrony prawnej procesu inwestycyjnego.

Kancelaria prowadzi również sprawy z zakresu sporów korporacyjnych, w tym sprawy sądowe, a także postępowania rejestrowe, udziela wsparcia w sprawach przed sądami arbitrażowymi. Dzięki osobistemu zaangażowaniu partnera zarządzającego, Kancelaria świadczy profesjonalną obronę w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych.

Na życzenie klienta Kancelaria przygotowuje i opiniuje umowy handlowe, w tym także dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów, dystrybucyjne, również w oparciu o reguły Incoterms.

Dzięki współpracy z kancelariami prawnymi z Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Kancelaria udziela wsparcia prawnego również w obcych jurysdykcjach,  obejmujących Niemcy, Austrię, Czechy, Słowację, Belgię, Francję, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej oraz Chile.

Prawnicy Kancelarii to eksperci w różnych dziedzinach prawa. Ich wiedza prawnicza uzupełniana jest znajomością ekonomii, marketingu oraz języków obcych.

PRAWNICY KANCELARII POSIADAJĄ DODATKOWE UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DO KWOTY 25.000.000,00 ZŁOTYCH.