Ludzie

KANCELARIA POSIADA STAŁY ZESPÓŁ DOŚWIADCZONYCH ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH, JAK RÓWNIEŻ PRAWNIKÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W RÓŻNYCH DZIEDZINACH PRAWA. PONADTO, KANCELARIA WSPÓŁPRACUJE Z TŁUMACZAMI PRZYSIĘGŁYMI, NOTARIUSZAMI  ORAZ KOMORNIKAMI SĄDOWYMI, A TAKŻE  EKSPERTAMI POSIADAJĄCYMI STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE.

  • KANCELARIĄ ZARZĄDZA DR. PIOTR OCHMAN – radca prawny, adwokat, doktor nauk prawnych, autor wielu publikacji naukowych, w tym dwóch monografii opublikowanych w renomowanych wydawnictwach prawniczych. Adiunkt w Katedrze Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Karnego Gospodarczego, wykładowca Podyplomowego Studium Prawa Karnego Wykonawczego, pełnił obowiązki kierownika Katedry Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zasiadał w radach nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik w spółkach giełdowych (in house lawyer), a także świadcząc usługi prawne dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych.  Od ponad 10 lat zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym. Skutecznie reprezentuje klientów w sądowych i pozasądowych sporach gospodarczych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z branży pośrednictwa finansowego, usług medycznych, nieruchomości, obrotu hurtowego kosmetykami i chemią gospodarczą, surowcowej, farmaceutycznej, elektronicznej, IT, windykacyjnej. Biegle włada językiem angielskim, w tym prawniczym.
  • HUBERT KOBARSKI – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (rachunkowość i finanse), a także Studiów podyplomowych z zakresu podatków organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z zakresu wyceny, zarządzania i gospodarowania nieruchomościami organizowanych przez Politechnikę Wrocławską. Doświadczenie zdobywał w kancelariach na terenie Bielska-Białej oraz Wrocławia, w tym także w grupie kapitałowej lidera rynku zarządzania wierzytelnościami. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, prawie bankowym, prawie nieruchomości, a także windykacji i obrocie wierzytelnościami. Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie sporządzania i opiniowaniu umów, a także przeprowadzania procesów due diligence, wyceny portfeli wierzytelności oraz masowego dochodzenia należności. Posługuje się językiem angielskim, w tym prawniczym.
  • KATARZYNA NOWINOWSKA – adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa karnego zdobywane w toku prowadzenia własnej kancelarii oraz współpracy z łódzkimi kancelariami. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów z zakresu prawa gospodarczego przed sądami powszechnymi. Biegle włada językiem angielskim, w tym prawniczym.
  • JAKUB BAŚCIUK – adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.  Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie sportowym, prawie karnym, w tym prawie karnym gospodarczym. Biegle włada językiem angielskim, w tym prawniczym.
  • MARCIN KUSAJ – aplikant adwokacki, doktorant w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor publikacji naukowych. W praktyce Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego oraz zastępstwem prawnym przed sądami i innymi podmiotami. Biegle włada językiem angielskim, w tym prawniczym.
  • prof. dr hab. ADAM SULIKOWSKI (of counsel) – profesor nauk prawnych, pracownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Członek zarządu polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa.
  • JAMES YRKOSKI (of counsel) – absolwent wydziału Prawa Uniwersytu w Lincoln w stanie Nebraska, USA. Jest wpisany na listę adwokatów w stanie Nebraska (od 1992), w stanie Nowy Jork (od 1999) oraz w stanie Illinois (od 2014). Przez 20 lat pracował w Polsce: od 1993 do 2000 w kancelarii Wardyński i Wspólnicy, a od 2001 do 2013 (od 2002 Partner) w kancelarii TGC Corporate Lawyers. Jest współautorem tłumaczenia Ordynacji Podatkowej (Act on Rules for Taxation). Obecnie prowadzi firmę prawniczą w USA. Wspiera prawników Kancelarii w sprawach z zakresu prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
  • KRZYSZTOF HORUBSKI (of counsel) – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent studium uzupełniającego pod nazwą „Deutsche Rechtsschule” (Szkoła Prawa Niemieckiego – 2002-2004) prowadzonego przez wykładowców z Humboldt Universität zu Berlin w ramach współpracy z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.Autor rozprawy doktorskiej pod tytułem „Swoboda zamawiającego w kształtowaniu kryteriów oceny ofert przy udzielaniu zamówień publicznych w prawie wspólnotowym oraz w prawie polskim”. Pracę doktorską obronił z wyróżnieniem. Autor funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, koncesjonowania działalności gospodarczej, organizacji samorządu gospodarczego, a także gospodarki komunalnej. Autor kilkunastu publikacji naukowych z dziedziny zamówień publicznych, funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, koncesjonowania działalności gospodarczej, organizacji samorządu gospodarczego, a także gospodarki komunalnej. Ukończył aplikację sędziowską w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Specjalizuje się w europejskim oraz polskim publicznym prawie gospodarczym, w tym w szczególności na zagadnieniach: prawa zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane i usługi, partnerstwie publiczno-prywatnym, pozwoleń administracyjnych na podejmowanie działalności gospodarczej (koncesji, zezwoleń, licencji, zgód), gospodarce komunalnej, ochronie konkurencji i konsumentów oraz podstawowych regulacjach prawa Unii Europejskiej w sferze gospodarczej (swobodach rynku wewnętrznego i regułach konkurencji). Biegle włada językiem niemieckim, w tym prawniczym.