Emisja papierów wartościowych

Pomoc w emisji papierów wartościowych

 
KANCELARIA DORADZA W PROCESACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NA RYNEK REGULOWANY LUB DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU.

W ramach obsługi prawnej w powyższych procesach Kancelaria zapewnia:

  • kompleksowe wsparcie klienta we współpracy ze specjalistami innych branż;
  • profesjonalną analizę dokumentacji klienta;
  • przygotowanie projektów umów z ekspertami z innych dziedzin;
  • udział w przygotowaniu prawnych elementów dokumentacji;
  • pomoc prawną w zakresie dalszej działalności klienta.