Sprawy Karne skarbowe

White Collar Crimes

 
KANCELARIA ŚWIADCZY PROFESJONALNE USŁUGI W ZAKRESIE WSPARCIA W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE. DZIĘKI BEZPOŚREDNIEMU WSPARCIU PARTNERA ZARZĄDZAJĄCEGO KLIENCI KANCELARII MAJĄ MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z KOMPLEKSOWYCH USŁUG MAJĄCYCH NA CELU OCENĘ RYZYKA PRAWNEGO W POWYŻSZYM OBSZARZE ZWIĄZANEGO Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.

W ramach wsparcia w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych Kancelaria zapewnia:

  • monitoring działalności klienta z punktu widzenia ryzyka karnoprawnego dla osób zarządzających;
  • bieżącą współpracę z działami compliance klienta;
  • sporządzanie opinii prawnych na potrzeby postępowań przygotowawczych lub sądowych;
  • aktywną i skuteczną obronę w sprawa o przestępstwa gospodarcze (np. korupcję, pranie pieniędzy, nielegalne prowadzenie działalności finansowej, oszustwa przetargowe, oszustwa kredytowe,
  • insider trading, piramidy finansowe, wyłudzenia);
  • aktywną i skuteczną obronę w sprawa o przestępstwa skarbowe (oszustwa podatkowe, przemyt, paserstwo, przestępstwa przeciwko obowiązkom podatkowym, itp.);
  • optymalizację działalności klienta;
  • aktywną i skuteczną obronę w sprawach odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
  • absolutną poufność.