Transakcje inwestycyjne

Doradztwo w Transakcjach inwestycyjnych

 
KANCELARIA DORADZA W TRANSAKCJACH INWESTYCYJNYCH.

W ramach obsługi prawnej w powyższych procesach Kancelaria zapewnia:

  • kompleksowe wsparcie klienta we współpracy ze specjalistami innych branż;
  • profesjonalną analizę dokumentacji klienta;
  • przygotowanie projektów umów;
  • rekomendację zabezpieczeń prawnych uwzględniających ryzyko ponoszone przez klienta;
  • monitorowanie przebiegu transakcji;
  • udział w negocjacjach handlowych;
  • wsparcie w zakładaniu struktur offshore.