Reprezentacja w sprawach sądowych

Wsparcie klienta w sprawach gospodarczych

 
KANCELARIA UCZESTNICZYŁA W KILKUSET SPRAWACH SĄDOWYCH Z ZAKRESU PRAWA GOSPODARCZEGO. OBEJMOWAŁY ONE SPORY TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI, SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI I SĄDAMI ARBITRAŻOWYMI.

W ramach świadczenia zastępstwa prawnego Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie klienta w sprawach gospodarczych z zakresu:

 • prawa budowlanego;
 • realizacji umów handlowych;
 • prawnej windykacji należności;
 • prawa nowych technologii;
 • roszczeń związanych z likwidacją spółki;
 • roszczeń o wypłatę zysku;
 • uchylenia uchwał zgromadzeń wspólników;
 • uchylenia uchwał zgromadzeń akcjonariuszy;
 • odpowiedzialności członków zarządu;
 • odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • przestępczości gospodarczej;
 • przestępczości skarbowej.