Negocjacje biznesowe

Negocjacje ugodowe

Negocjacje przy zawieraniu umów

 
KANCELARIA UCZESTNICZYŁA W KILKUSET NEGOCJACJACH Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI DOTYCZĄCYMI ZARÓWNO ZAWIERANIA UMÓW, JAK I SKUTECZNYCH NEGOCJACJI UGODOWYCH.

W ramach obsługi prawnej negocjacji biznesowych Kancelaria zapewnia:

  • kompleksowe wsparcie klienta w zakresie wyboru strategii negocjacyjnej;
  • osobisty udział prawnika lub zespołu prawników z negocjacjach;
  • udzielanie bieżących rekomendacji odnośnie do przebiegu procesu negocjacji;
  • przygotowanie projektów umów oraz ugód;
  • opiniowanie projektów umów oraz ugód;
  • rekomendacje w zakresie dalszego postępowania w zależności od potrzeb.