Due dilligence

KANCELARIA UCZESTNICZYŁA W WIELU PROCESACH DUE DILLIGENCE ODNOSZĄCYCH SIĘ ZARÓWNO DO PODMIOTÓW PUBLICZNYCH, JAK I NIEPUBLICZNYCH.

W ramach realizacji audytu prawnego Kancelaria zapewnia:

  • kompleksowe wsparcie klienta w zakresie wyboru zakresu due dilligence;
  • przeprowadzenie analizy dokumentacji we współpracy ze służbami finansowymi;
  • wywiady z pracownikami;
  • analizę historyczną stanu przedsiębiorstwa;
  • analizę aktualną stanu przedsiębiorstwa;
  • analizę posiadanej dokumentacji formalnoprawnej;
  • identyfikację i analizę zawartych umów handlowych;
  • identyfikację i analizę zawartych umów o pracę;
  • identyfikację toczących się postępowań sądowych (cywilnych, karnych, administracyjnych);
  • rekomendacje w zakresie dalszego postępowania w zależności od potrzeb.