Opinie prawne

Specjalistyczne opinie prawne

 

PRAWNICY KANCELARII NA ŻYCZENIE KLIENTA PRZYGOTOWUJĄ SPECJALISTYCZNE OPINIE PRAWNE, RÓWNIEŻ Z ZAKRESU PRAWA OBCEGO. DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z KANCELARIAMI Z EUROPY ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ JESTEŚMY W STANIE PODJĄĆ SIĘ OPINIOWANIA ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWA NIEMIECKIEGO, AUSTRIACKIEGO, BRYTYJSKIEGO, BELGIJSKIEGO, FRANCUSKIEGO, LITEWSKIEGO, CZESKIEGO, SŁOWACKIEGO, A TAKŻE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ:

DOTYCHCZAS PRAWNICY KANCELARII ZREALIZOWALI PROJEKTY DOTYCZĄCE:

  • prawa budowlanego,
  • prawa kontraktów handlowych, w tym także z zastosowaniem klauzul Incoterms;
  • prawa samorządowego,
  • prawa geologicznego i górniczego;
  • prawa karnego gospodarczego;
  • prawa giełdowego;
  • przeciwdziałania praniu pieniędzy;
  • reglamentowanej działalności działalności gospodarczej;
  • wewnętrznych aktów normatywnych jednostek samorządu terytorialnego;
  • skutków prawnych wadliwej realizacji umów.