Ochrona danych osobowych

PRAWNICY KANCELARII ZAJMUJĄ SIĘ OBSŁUGĄ PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB OBSŁUGA PRAWNA W POWYŻSZYM ZAKRESIE MOŻE OBEJMOWAĆ:

  • analizę bieżących potrzeb przedsiębiorcy;
  • analizę posiadanej dokumentacji formalnoprawnej;
  • przygotowanie i wdrożenie dokumentacji formalnoprawnej;
  • bieżący monitoring systemów ochrony danych osobowych;
  • reagowanie na incydenty;
  • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych;
  • wsparcie i udział w toczących się postępowań administracyjnych i sądowych.