Due dilligence

PRAWNICY KANCELARII PRZEPROWADZAJĄ NA ŻYCZENIE KLIENTA AUDYT PRAWNY PRZEDSIĘBIORSTW UZUPEŁNIANY PRZEZ SPECJALISTÓW Z DZIEDZINY FINANSOWEJ. DOŚWIADCZENIE W TYM ZAKRESIE PRAWNICY KANCELARII ZDOBYWALI PRZEPROWADZAJĄC PROCESY DUE DILLIGENCE NA POTRZEBY AKWIZYCJI SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH, RESTRUKTURYZACJI DZIAŁALNOŚCI STRUKTUR HOLDINGOWYCH, CZY TEŻ W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ ROZLICZEŃ POMIĘDZY WSPÓLNIKAMI.

W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB PROCES DUE DILLIGENCE MOŻE OBEJMOWAĆ:

  • analizę historyczną stanu przedsiębiorstwa;
  • analizę aktualną stanu przedsiębiorstwa;
  • analizę posiadanej dokumentacji formalnoprawnej;
  • identyfikację i analizę zawartych umów handlowych;
  • identyfikację i analizę zawartych umów o pracę;
  • identyfikację toczących się postępowań sądowych (cywilnych, karnych, administracyjnych);
  • rekomendacje w zakresie dalszego postępowania w zależności od potrzeb.